Menyedari Potensi Diri

Dalam usaha untuk berjaya dalam apa-apa bidang, anda perlu sedar bahawa anda mempunyai potensi untuk mencapai matlamat anda. Sebagai contoh, jika anda mahu menjadi artis rakaman tetapi tidak mempunyai kebolehan menyanyi, mencapai kejayaan dalam bidang ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Walau bagaimanapun, jika anda suka mengajar dan mempunyai bakat dalam memberi syarahan, dan kepada anda kejayaan bermakna mempunyai firma latihan sendiri, anda mempunyai potensi untuk belajar dan mencapai kejayaan tersebut.